Project ‘Betere stallen, betere mest en betere oogst’ start 18 januari

12-01-2021 LEMMER – Maandag 18 januari is de officiële start van het publiek private samenwerkingsproject ‘Betere stallen, betere mest en betere oogst’. Belangrijk doel van het 4 jaar durende project is drijfmest beter tot waarde te brengen en te benutten. Het het Nederlands Centrum Mestverwaarding is de penvoerder van het project en het onderzoeksbudget bedraagt 1,4 miljoen euro.

Aan het onderzoeksproject wordt deelgenomen door stallenbouwers, stalinrichters, vertegenwoordigers uit de veehouderij en akkerbouw en een aantal provincies. Zij willen samen in beeld brengen op welke manier drijfmest beter tot waarde is te brengen en de verliezen tussen het moment dat mest in de opslag van de veehouder belandt en de toediening op het land, omlaag gebracht kunnen worden.

Binnen het project zal nadrukkelijk worden gekeken naar het Trac-stalsysteem van de Franse coöperatieve varkensvleesketen Cooperl. Binnen dat stalsysteem wordt op varkenshouderijbedrijven mest en urine snel van elkaar gescheiden. De mest zonder urine wordt vergist en dat resulteert in hoge biogasopbrengst. Het digestaat en de urine worden bewerkt tot bemestingsproducten die zo veel waarde opleveren dat de extra investering in de stallen zijn terug te verdienen. Cooperl zal ook in het Nederlandse onderzoeksproject deelnemen.