Financiën van inloed op nieuw beleid ‘eten en drinken’ Patyna

12-01-2021 JOURE – Eten en Drinken is een belangrijk moment van de dag voor bewoners. Dat gaat ons allen aan het hart. De voorgenomen verandering ten aanzien van Eten en Drinken houdt de gemoederen logischerwijs dan ook bezig. Zelfs via de media of social media wordt er aandacht aan besteed. De instelling heeft gemerkt dat er interpretaties zijn ontstaan en vinden het belangrijk met dit bericht enkele zaken te verhelderen.

Aanleiding tot verandering
Mensen blijven tegenwoordig langer thuis wonen. Hierdoor is er een andere en zwaardere zorgvraag ontstaan. We zien dat steeds meer van onze bewoners behoefte hebben aan een kleine, beschutte
woonomgeving en persoonlijke aandacht van onze medewerkers. Voor bewoners is de maaltijd een belangrijk onderdeel van de dag. Dit begint al met het treffen van voorbereidingen ervan. Wij willen dit zo dicht mogelijk bij de bewoner brengen. Hoewel sommige bewoners misschien niet meer kunnen helpen bij de bereiding, krijgen ze wel de beleving mee (bijvoorbeeld de geur) om het leven van vroeger te benaderen.

Het concept van eten en drinken voor bewoners, die een gezamenlijke huishouding vormen (kleinschalig wonen), kunnen kiezen tussen A) het zelf bereiden van maaltijden en begeleiding daarbij B) ten dele zelf bereiden en de rest kant-en-klaar laten aanleveren of C) maaltijden kant-en-klaar laten aanleveren. De maaltijd wordt vervolgens veelal genuttigd in de gezamenlijke ruimte, de huiskamer.

Een aantal locaties van Patyna neemt al af van de centrale keuken van de locatie Bloemkamp of kookt kleinschalig zoals De Flecke, Finke, De Waterman. We hebben daar goede ervaring mee en ook bewoners zijn over het algemeen tevreden over Eten en Drinken op deze locaties. Voor het overige wordt er per locatie bekeken naar de mogelijkheden en de onmogelijkheden en passen hier de uitvoering op aan.

Patyna houdt dus Eten en Drinken zelf in beheer en staat daarbij voor hun eigenheid. Er wordt gewerkt met één centrale keuken in Bloemkamp, die op dit moment 5 locaties ondersteunt en straks alle locaties ondersteunt waar nodig. Locaties die nu een eigen productiekeuken hebben, behouden een
satellietkeuken zodat er omwille van de kwaliteit nog delen van de maaltijd kunnen worden bereid die je ter plekke moet bereiden. Tussendoortjes, speciale gelegenheden of dieetwensen blijven mogelijk.

Functie restaurants
Locaties die nu een restaurant hebben, houden die. restaurantmedewerkers zijn aanwezig tijdens de maaltijdmomenten en bewoners kunnen ook daar met elkaar eten of met eventuele gasten. Dat blijft hetzelfde. Buiten etenstijd wordt het restaurant meer een activiteiten- of ontmoetingsruimte.

Financiële en personele gevolgen
Er is zeker een financiële reden voor de verandering. Het brengt 1 à 1,5 euro miljoen lagere kosten met zich mee. Dit bedrag is nodig om de ombuiging richting kleinschalig wonen en werken te realiseren. Het
is onvermijdelijk dat dit ten koste gaat van werkgelegenheid. Er is een goed sociaal plan opgesteld met de werknemersorganisaties (ledenraadpleging CNV en FNV duurt tot 15 januari) en het uitgangspunt is om alle medewerkers die geraakt worden van werk naar werk begeleiden.

Medezeggenschap
Bij grotere organisatieveranderingen is wettelijk afgesproken dat medezeggenschap plaatsvindt door de ondernemingsraad (vertegenwoordiging medewerkers) en door de centrale cliëntenraad
(vertegenwoordiging bewoners). De uitkomsten van de medezeggenschap worden meegenomen in het definitieve besluit van de Raad van Bestuur.

Tot slot is van belang dat we met elkaar in gesprek blijven en elkaar bevragen wat de verandering teweeg brengt voor de locatie als daar onduidelijkheid over is. Patyna kent namelijk 25 locaties waar het Eten en Drinken op verschillende wijzen is georganiseerd. Voor vragen en opmerkingen is het centrale emailadres etenendrinken@patyna.nl opengesteld. Er zal passend omgaan met de vragen, opmerkingen en signalen die ons langs die weg bereiken.