Provinciale fracties van 10 partijen willen groenere besteding Europese landbouwgelden

12-12-2021 LEMMER – Een groep van 214 provinciale Statenleden van 10 verschillende politieke partijen roepen de Tweede Kamer en minister Schouten van LNV op met een ambitieus plan te komen voor de besteding van 800 miljoen Europese gelden per jaar voor de Nederlandse landbouw. Ze pleiten voor een directe overheveling van ten minste 30% van het budget voor een groener plattelandsbeleid met regionale vergoedingen.

Onlangs publiceerden de provinciale bestuurders met de landbouwportefeuille een compromis zonder afstemming met de Provinciale Staten. Daarmee zetten ze in op aanzienlijk lagere ambities. De 214 leden van 66 provinciale fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66, Partij van de Arbeid, SP, ChristenUnie, DENK, Partij voor het Noorden, Lokaal Brabant en 50PLUS nemen hier afstand van en pleiten in een brief aan de minister en de Tweede Kamer voor een groener plan. 

De partijen vinden het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027 van de Europese Unie onvoldoende ambitieus. Er wordt te weinig ondernomen tegen het verlies aan biodiversiteit en de verstoring van ecosystemen. Bovendien sluit het GLB niet aan bij andere Europese duurzaamheidsambities, zoals de Europese Green Deal en de Boer-tot-bord-strategie. Lidstaten hebben de mogelijkheid een groenere invulling te geven aan de besteding van de GLB-subsidies via het Nationaal Strategisch Plan.

Provinciale bestuurders wilden 15% van het budget overhevelen naar het plattelandsbeleid. In het concept voor het Nationaal Strategisch Plan stelt de minister voor dit percentage geleidelijk op te laten lopen naar 30% in 2027. De fractie van GroenLinks en de Partij voor de Dieren in Noord-Holland pleiten voor een directe overheveling van ten minste 30% voor een groener plattelandsbeleid met regionale vergoedingen. Deze oproep wordt ondersteund door 66 fracties en 214 Statenleden uit alle 12 provincies.