Provinciale subsidie ter stimulans gemeentelijke energiecoaches

04-03-2021 LEMMER – Veel Friezen willen wel aan de slag met het verduurzamen van hun huis, maar weten niet goed waar te beginnen. Friese gemeenten schakelen de hulp in van energiecoaches en -adviseurs, die de huiseigenaren daarbij kunnen helpen. Om de Friese gemeenten hierin te stimuleren en ondersteunen, stelt de Provincie Fryslân 770.000 euro subsidie beschikbaar.

De subsidie is een aanvulling op de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW), waarmee gemeenten huurders en eigenaar-bewoners kunnen stimuleren energie te besparen in hun woning door o.a. advies aan huis.

Landelijk is per woning maximaal 100 euro beschikbaar en gemeenten hebben de regeling voor minstens 1.000 woningen in eigen gemeente aan kunnen vragen. De provinciale regeling biedt de gemeenten de mogelijkheid om 50 euro extra per woning te besteden met een maximum van 55.000 euro. Als gemeenten geen bijdrage ontvangen vanuit de RREW-regeling, door overschrijding van het beschikbaar gestelde budget, krijgen gemeenten via de provinciale subsidie geen 50 maar 100 euro per woning.

Provinciebreed
Met de regeling faciliteren het Rijk en de provincie de gemeenten om meer coaches te kunnen begeleiden en in te zetten, zodat ze meer huishoudens kunnen bereiken. Naast het stimuleren van energiebesparing draagt dit bij aan het creëren van bewustwording en draagvlak, het verlagen van woonlasten en meer wooncomfort voor de inwoners van Fryslân. Dat draagt uiteindelijk weer bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

Naast deze subsidie voor gemeenten heeft de provincie ook subsidies voor woningeigenaren om zelf duurzame maatregelen te nemen. Voorbeelden zijn de subsidie energiebesparing eigen huis en de energiebespaarleningen.

Mensen die meer informatie willen over het verduurzamen van hun woning, kunnen terecht bij het energieloket van hun eigen gemeente: Duurzaam bouwloket

Uitvoering
Gemeenten kunnen vanaf 8 maart een aanvraag indienen bij de Provincie. De regeling loopt tot 30 september.