Iemand anders laten stemmen tijdens 2e kamer verkiezingen

04-03-2021 LEMMER – Als u niet zelf uw stem kunt uitbrengen, kunt u een andere kiezer in Nederland machtigen om namens u te stemmen. Met het formulier ‘Verzoek om bij volmacht te stemmen’ vraagt u hiervoor toestemming.

Hieronder de voorwaarden bij het stemmen bij volmacht:

  • elke kiezer mag maximaal drie volmachten aannemen;
  • een gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen;
  • u kunt een eenmaal gegeven volmacht niet meer intrekken;
  • als u een volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij (een kopie van) een legitimatiebewijs aan de gevolmachtigde meegeven zodat de gemachtigde dit aan de voorzitter kan laten zien;
  • voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Schriftelijk verzoek stemmen bij volmacht
Uw schriftelijk verzoek om een kiezer in Nederland te machtigen moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021  binnen zijn bij Bureau Verkiezingen, Antwoordnummer 2, 8500 VB Joure. Of deze moet ingeleverd zijn bij de receptie van het gemeentehuis in Joure of bij de servicepunten in Balk of Lemmer.

Onderhands machtigen
U kunt een willekeurige kiezer in de gemeente De Fryske Marren machtigen om namens u te gaan stemmen. Hiervoor gebruikt u het gedeelte van de stempas (op de achterzijde) dat hiervoor bestemd is. Dit heet ‘onderhandse volmacht’.

Hoe werkt onderhands machtigen?
Voor het geven van een onderhandse machtiging, vult u op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in waarna zowel de gevolmachtigde als de volmachtgever de stempas ondertekenen. Vervolgens kan de gemachtigde met uw stempas uw stem uitbrengen. Een onderhandse machtiging kan tot op de dag van de verkiezing geregeld worden.

Let op: Als u een onderhandse volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij (een kopie van) een legitimatiebewijs aan de gevolmachtigde meegeven. De gemachtigde moet dat bij uw volmachtstem kunnen tonen op het stembureau. Uw legitimatiebewijs mag op de verkiezingsdag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dat geldt ook voor het legitimatiebewijs van de volmachtgever. Op het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staat dan ‘geldig tot 18 maart 2016’ of elke latere datum.

Te downloaden:
Model L8 Verzoek bij volmacht TK-2021.pdf