Provinciale werkgelegenheidsenquête 2021

23-06-2021 LEMMER – Jaarlijks verzamelt de provincie werkgelegenheidsinformatie. Hiervoor wordt een groot deel van de bedrijven en instellingen in Fryslân aangeschreven. Dit gebeurt zowel digitaal als schriftelijk.

De provincie heeft I&O Research gevraagd de uitzet en verwerking van de vragenlijsten te verzorgen. Het provinciale werkgelegenheidsregister maakt samen met de andere provincies onderdeel uit van het landelijke LISA register. Klik hier voor de Nederlandstalige aanbiedingsbrief en hier voor de Friestalige aanbiedingsbrief.