Uitvoering ‘Aanvalsplan Grutto’ komt niet van de grond

23-06-2021 LEMMER – Samen met Vogelbescherming Nederland, It Fryske Gea en de Friese Milieufederatie lanceerde oud-minister van Milieu, Pieter Winsemius, in november vorig jaar het ‘Aanvalsplan Grutto’ voor het behoud van deze weidevogel in Nederland. Er werd door veel belanghebbenden positief op gereageerd, maar er wordt nauwelijks een aanzet gemaakt om tot uitvoering van het plan te komen, constateert Winsemius. Hij roept de betrokken overheden op tot daadkracht.

In het Aanvalsplan Grutto wordt gepleit voor het creëren van 30 aaneengesloten gebieden van 1.000 hectare waar boeren en natuurbeheerder zich maximaal inzetten voor de weidevogels door het waterpeil te verhogen, later te maaien en te kiezen voor een bloemenrijk grasland. De boeren moeten worden vergoed voor hun gederfde inkomsten. De jaarlijkse kosten worden geschat op 35 miljoen euro.

Het plan kreeg bijval van natuurorganisaties, boeren, de minister en de provincies. In de Tweede Kamer werden twee moties aangenomen die minister Schouten van LNV opriepen het plan uit te voeren. Toch is er nog geen beslissing over de financiering. Het natuurbeheer is de verantwoordelijkheid van de provincies. Daarom is er bij het ministerie geen geld voor het plan. Bij de provincies ontbreekt het echter aan daadkracht om snel tot besluitvorming te komen.

Winsemius heeft namens de initiatiefnemers een brief geschreven aan de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer. Hierin schrijft hij buitengewoon teleurgesteld te zijn dat er nog geen concrete besluit over het plan is. Woensdag 23 juni spreekt de commissie met minister Schouten van LNV. Ook informateur Mariëtte Hamer is door Winsemius aangeschreven.