Provincie Friesland besluit in december 2020 over extern salderen

03-11-2020 LEMMER – De besluitvorming over extern salderen met veehouderijen en het verleasen van stikstofruimte is in de provincie Friesland uitgesteld tot december 2020. Gedeputeerde Staten willen eerst de behandeling van de Stikstofwet in de Tweede Kamer afwachten. Daarnaast wil de provincie ook beter zicht hebben op een oplossing van het Rijk voor bedrijven die in Programma Aanpak Stikstof konden volstaan met een melding. Ook moet het Regionale Stikstofregistratiesysteem werkend zijn.

De behandeling van de Stikstofwet in de Tweede Kamer leidt mogelijk nog tot aanpassingen van de wet. Effecten daarvan, op bijvoorbeeld beleidsregels voor in- en extern salderen, zijn momenteel niet te overzien. Ook moet eerst het Regionale Stikstofregistratiesysteem werkend zijn, vinden Gedeputeerde Staten. Dit is nodig om de administratie van stikstofruimte sluitend te maken.

Provinciale Staten hebben het Friese college oproepen om ‘alles in het werk te stellen om te voorkomen dat er ongewenste handel met stikstofruimte ontstaat’. Dit tezamen heeft tot uitstel van het besluit over extern salderen met veehouderijen en verleasen van stikstofruimte naar december 2020 geleid. Daarmee wil het provincie bestuur grip houden op stikstofhandel.

Het uitstel betekent dat het in Friesland in ieder geval tot en met december niet mogelijk is om tijdelijk of permanent stikstofruimte van een boer te kopen. Projecten die gepaard gaan met emissie van stikstof waarbij de aanvrager van een vergunning zelf geen of onvoldoende stikstofruimte in bezit hebben, kunnen daardoor niet vergund worden. Het is voor bedrijven uit provincies waar extern salderen met veehouderijen opengesteld is echter wel mogelijk om stikstofruimte van een boer in Friesland te kopen.