Provincie Friesland gaat in beroep tegen uitspraak over intern salderen

01-04-2021 LEMMER – De provincie Friesland gaat bij de Raad van State in beroep tegen een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland. Daarbij werd een vergunning die binnen de Wet op natuurbescherming aan een melkveebedrijf was verleend op basis van intern salderen door de rechter vernietigd. Het bedrijf wil in dieren kunnen uitbreiden via de bouw van een stal die zorgt voor minder emissie. Volgens de rechter is het echter onzeker of de gebruikte emissiefactoren uit de Regeling ammoniak en veehouderij wel juist zijn. 

De rechtszaak tegen de vergunning voor het melkveebedrijf was aangespannen door ‘Mobilisation for the Environment’. De milieuorganisatie veweees naar een onderzoek van het CBS uit 2019. Daarbij werden vraagtekens gezet bij de verlaging van de emissie die wordt gerealiseerd in de met het oog op de ammoniakuitstoot aangepaste stallen. 

De provincie Friesland krijgt bij het hoger beroep dat bij de Raad van State wordt ingesteld de ondersteuning van een brede coalitie van rijk en provincies, aangezien de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland ook buiten Friesland grote gevolgen heeft. Onbekend is wanneer de zaak dient en wanneer er een uitspraak te verwachten is.