Provincies keerden in 2020 voor 31,6 miljoen euro uit voor faunaschade

03-06-2021 JOURE – Provincies betaalden in 2020 voor 31,6 miljoen uit aan tegemoetkomingen voor faunaschade. Dit is 6 miljoen euro meer dan in 2019. De schade werd voor ruim 90% veroorzaakt door ganzen aan graslanden. In de water- en grasrijke provincies Friesland en Noord-Holland is de schade het grootst, onder meer omdat dit de laatste stop voor ganzen is voordat zij de overtocht maken naar de broedgebieden.

Sommige beschermde diersoorten veroorzaken schade aan landbouwgewassen of vee. Boeren en tuinders kunnen bij de provincie terecht voor een tegemoetkoming in de schade. BIJ12 handelt deze aanvragen namens de provincies af. Voor een tegemoetkoming in faunaschade gelden voorwaarden. Zo moeten boeren aantonen dat ze zelf genoeg gedaan hebben om schade te voorkomen.

De hoogte van uitgekeerde tegemoetkomingen in faunaschade verschilt van jaar tot jaar. Dit kan het gevolg zijn van toe- of afnames van dierpopulaties, maar ook van andere factoren, zoals het weer en het moment waarop schade optreedt. De toename van de schade met 6 miljoen in 2020 wordt voor 1,74 miljoen verklaard door een verhoging van de prijs van het voorjaarsgras met 2 cent per kilo droge stof.