Publieksprijs bijzonderste foto tijdens Himmelaksje

12-10-2021 LEMMER- Het zomerseizoen zit er grotendeels op. Wandelaars, watersporters, fietsers en andere gebruikers van onze IJsselmeerkust gaan langzaamaan in de winterstand. Dus is het tijd om de natuur weer
netjes “op te leveren”. Op vrijdag 15 oktober zullen bewoners en liefhebbers van onze prachtige maar ook kwetsbare IJsselmeerkust een schoonmaakactie houden.

Een activiteit van de leerlingen van de mavo-bovenbouw van het Zuyderzee Lyceum uit Lemmer en een kleine 40 volwassen vrijwilligers. Samen ruimen zij het zwerfafval op langs de kust vanaf Lemmer tot Makkum. ’s Morgens vanaf 9 uur verzamelen de studenten van het Zuyderzee Lyceum het afval langs de kust van Lemmer tot de Hege Gerzen in Oudemirdum. Na afloop lopen ze het educatieve “Blotevoeten-pad” aldaar.

IVN-voorzitter Ruurd Oudega zal om 12:45 uur de hele groep toespreken, waarna de bewoners en liefhebbers in totaal 9 stranden en dijkgedeeltes zullen ontdoen van zwerfafval. Alle deelnemers maken van hun inzet ludieke, bijzondere of interessante foto’s. Om 16 uur zal op de Hege Gerzen de winnende publieksfoto uitgekozen worden onder leiding van natuurfotograaf Jan Tijsma. Waarna er tot 18 uur tijd is voor een gezellige nazit, na hopelijk een geslaagde “Himmeldei”!

Lezers die het leuk lijkt om hun herfstvakantie op een bijzondere manier en op een bijzondere plek
af te trappen kunnen zich nog opgeven bij Baukje Miedema via telefoonnummer 06-57621330.


Himmelaksje Fryske Iselmarkust 15 en 18 oktober

Hoe skjinner de Iselmar is, hoe better foar alle libben. Dêrom sette de gearwurkjende partijen fan ‘Geen Zandindustrie IJsselmeer’ tegearre mei it Zuyderzee Lyceum Lemmer en oare organisaasjes yn oktober de ‘Himmelaksje Iselmar’ op tou, it skjinmeitsjen fan de Hiele Fryske Iselmarkust. We ha de Iselmarkust dizze simmer lokkigernôch mei syn allen behoarlik netsjes hâlden, mar we sette de puntsjes op de i. Freed 15 oktober: de hiele Fryske Iselmarkust, de plakken dêr’t wij bij kinne Moandei 18 oktober: de Mokkebank en it Aldemardumerklif

Freed 15 oktober
09.00 – 12.00 De MAVO-boppebou fan it Zuyderzee Lyceum Lemmer himmelt it hiele stik fan De Lemmer oant De Hege Gerzen
12.00 – 12.45 Patat mei cola foar de 50 learlingen fan it Zuyderzee Lyceum. De learlingen ha foar of nei de patat, ôfhinklik fan de swierte fan har trajekt, gelegenheid it Bleatefuottepaad te rinnen.
12.30 – 12.45 Frijwilligers foar middeis druppelje binnen bij De Hege Gerzen en krije kofje
12.45 – 13.15 Mienskiplik momint oer it belang fan de Iselmar en Natura2000 en it stokje wurdt oerdrûgen.
13.15 – 16.00 Dielnimmers himmelje it stik fan de Hege Gerzen oant en mei Makkum.
16.00 – 18.00 Wat drinke en in flaubyt bij De Hege Gerzen, ûnderwilens om likernôch fiif oere, de foto’s fan de dielnimmers besjen en de publykspriis kieze

Publykspriis “Ode aan het Landschap”
Freed ûnder it himmeljen meitsje dielnimmers foto’s fan de moaiste plakken (of de nijsgjirrichste of
de smoarchste of..). Om fiif oere hinne wurdt ûnder lieding fan Jan Tijsma de beste foto keazen.

Moandei 18 oktober yn it ramt fan de Gaasterlandse Natuurweek
09.30 – 12.15 Beach clean up Mokkebank foar dielnimmers fan 13 – 88 jier. Opjaan bij https://gaasterlandsenatuurweek.nl/activiteiten/
14.00 – 16.30 Beach clean up Oudemirdumerklif foar it hiele gesin.
Opjaan bij https://gaasterlandsenatuurweek.nl/activiteiten/

Dielnimmende organisaasjes:
It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Staatsbos, Mar en Klif, Stichting Gaasterlân Natuerlân,
de IJsselmeervereniging, Bosk en Greide, Zuyderzee Lyceum, Aksjegroep
Murns/Aldemardum, Rommelrinners fan De Jouwer, IVN en Vogelbescherming Nederland.
Organisaasjes dy’t har noch oanslute wolle binne wolkom.