Rioolwateronderzoek coronavirus samen met Wetterskip verder verbeterd

06-11-2020 LEMMER – Het RIVM doet onderzoek naar de aanwezigheid van genetisch materiaal van het nieuwe coronavirus in het rioolwater. Dit onderzoek doet het RIVM in nauwe samenwerking met de Unie van Waterschappen en de 21 waterschappen. De lokale cijfers zijn te zien op het Corona Dashboard van de Rijksoverheid. De afgelopen periode zijn de cijfers op een aantal punten verbeterd. Daardoor kunnen de rioolmetingen onderling en met andere indicatoren op het Corona Dashboard worden vergeleken.

Samenwerking RIVM met UvW en waterschappen
Vanaf alle ruim 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) in het land gaan monsters van ongezuiverd rioolwater gekoeld naar het RIVM. Ook van de 27 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Wetterskip Fryslân. Onderzoekers van het RIVM analyseren deze monsters op de aanwezigheid van het genetisch materiaal (RNA) van het virus en zoeken uit hoeveel coronavirusdeeltjes erin zitten. De resultaten van het onderzoek zijn te zien op het Corona Dashboard van de Rijksoverheid.

Nieuwe weergave op Corona Dashboard
Sinds 3 november worden de rioolmetingen (het gemiddeld aantal virusdeeltjes in het rioolwater) op het dashboard per 100.000 inwoners weergegeven. Hierdoor kunnen de cijfers van verschillende gemeenten en veiligheidsregio’s met elkaar worden vergeleken. Met behulp van bevolkingsgegevens van het CBS en koppeling aan postcodegebieden is het mogelijk om de resultaten nauwkeuriger weer te geven voor gemeente, veiligheidsregio of heel Nederland.

Door de resultaten van rioolwateronderzoek per 100.000 inwoners weer te geven zijn ook vergelijkingen (stijgingen, dalingen) mogelijk met medische indicatoren op het dashboard, zoals het aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners.

Correctie voor debiet
Belangrijke verbetering is dat er een correctie plaatsvindt voor het debiet. Debiet is de hoeveelheid water die op de dag van meting stroomt langs een RWZI. Dit kan namelijk per locatie verschillen. Met deze correctie heeft de hoeveelheid regen die valt, of bijvoorbeeld de aanwezigheid van industrie in een gebied, geen invloed meer op het uiteindelijke meetresultaat.