Risico op terugbetaling noodhulp NOW dreigt voor land- en tuinbouwbedrijven

30-07-2021 LEMMER – Van de werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de steunmaatregel NOW weet 37% niet dat zij zélf de definitieve berekening van hun tegemoetkoming moeten aanvragen. Tot nu toe heeft pas 44,9% van de werkgevers in de landbouwsector de definitieve berekening aangevraagd. Dat blijkt uit onderzoek van UWV.

Uit het onderzoek van UWV blijkt dat 1.125 van de 2.041 werkgevers in de landbouwsector hun definitieve berekening nog moet aanvragen. Voor de noodsteun die werkgevers hebben ontvangen in de eerste steunperiode, kunnen werkgevers nog tot en met 31 oktober 2021 een definitieve berekening aanvragen.

Werkgevers die geen aanvraag doen voor de definitieve berekening lopen het risico dat ze straks in de problemen komen. Geen definitieve berekening betekent dat de tegemoetkoming op nul wordt vastgesteld en het hele voorschot moet worden terugbetaald. Werkgevers die een derden- of accountantsverklaring nodig hebben, hebben een aanvullend probleem, omdat het ontzettend druk is bij boekhouders en accountants.

Van de werkgevers die nog geen aanvraag hebben ingediend, geeft 44% aan nog bezig te zijn met het verzamelen van documenten of te wachten op de derden- of accountantsverklaring. Circa 15% zegt bewust te wachten. Maar 37% van de werkgevers onderneemt geen actie, omdat ze niet voldoende op de hoogte zijn dat ze zélf de definitieve berekening moeten aanvragen. 

Werkgevers kunnen hun definitieve berekening aanvragen sinds 7 oktober 2020 en de aanvraag moet ingediend zijn voor 31 oktober 2021. De definitieve berekening is nodig om te bepalen op welke definitieve tegemoetkoming werkgever recht heeft. Daarvoor wordt gekeken naar de daadwerkelijke loonsom en het daadwerkelijke omzetverlies.