Ruim 100 deelnemers gezocht voor praktijkpilot ‘Koe en eiwit’

16-12-2021 LEMMER – Minder eiwit in het rantsoen is een van de managementmaatregelen waarmee melkveehouders de stikstofefficiëntie op hun bedrijf kunnen verbeteren. In de 4-jarige praktijkpilot ‘Koe en eiwit’ kunnen zij samen met hun voeradviseur en extra onafhankelijk advies ontdekken waar het voerspoor kansen biedt. Wetenschappers van Wageningen Livestock Research voeren de pilot uit, waarbij samenwerking wordt gezocht met veevoerleveranciers, adviseurs en dierenartsen. Zij zijn op zoek naar ruim 100 deelnemers.

De focus van de praktijkpilot ligt op het monitoren van de optimalisatie van het rantsoen van de veestapel. Met als doel een verlaging van het ruw eiwitgehalte tot 155 gram ruw eiwit per kilo droge stof. Het ruwvoermanagement is hierbij een belangrijk onderdeel.

Deelnemers aan ‘Koe en eiwit’ gaan samen met hun voeradviseur aan de slag met de rantsoendoelstelling. De deelnemers worden in negen verschillende praktijkkringen ingedeeld, op basis van grondsoort en bedrijfsintensiteit. Naast adviseurs zijn ook dierenartsen betrokken voor de monitoring van de diergezondheid bij een rantsoen van 155 gram ruw eiwit per kilo droge stof

Melkveehouders die interesse hebben kunnen in een digitaal spreekuur hun vragen stellen aan projectleider Paul Galama en onderzoeker Michel de Haan. Aanmelden voor het spreekuur kan op de website www.koeeneiwit.nl. Spreekuren zijn op dinsdag 21 december en woensdag 22 december telkens van 9 tot 10 uur en van 13 tot 14 uur. Op deze website kunnen melkveehouders zich ook direct aanmelden voor deelname aan de pilot. De deadline voor aanmelden is maandag 3 januari 2022. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal er eventueel een selectie plaatsvinden.

Initiatiefnemer voor de pilot is de werkgroep ‘Stikstof en veevoer’, samen met het ministerie van LNV. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van LTO, NAJK, Biohuis, BoerenNatuur, Netwerk GRONDig, Nevedi, Rabobank en NZO. Tijdens de praktijkpilot zal de werkgroep als begeleidingscommissie fungeren. Financiering komt van het ministerie van LNV en de uitvoering is in handen van Wageningen Livestock Research.