Ruim 5700 kilo aan oude bestrijdingsmiddelen verzameld in Friesland

21-06-2021 LEMMER – Tijdens de actie ‘Bezem door de middelenkast Friesland’ die afgelopen winter is uitgevoerd, konden agrariërs kosteloos oude gewasbeschermingsmiddelen inleveren. De provincie Friesland gaf CLM Onderzoek en Advies en LTO Noord de opdracht om via deze actie te faciliteren. Aan de actie hebben 144 akkerbouwers, bollentelers en loonwerkers deelgenomen en er is 5.725 kilo aan gewasbeschermingsmiddelen opgehaald. 

Agrariërs in Friesland konden zich van half december 2020 tot half februari 2021 aanmelden voor de actie. Na aanmelding werd de agrariër bezocht door diens vaste gewasbeschermingsleverancier. Tijdens dit bedrijfsbezoek namen agrariër en leverancier samen de middelen in de kast door; niet-toegelaten of verouderde middelen werden geïnventariseerd. Deze restanten zijn vervolgens opgehaald door een erkend afvalinzamelaar.

Op dit moment ontbreekt een structurele mogelijkheid voor het afvoeren van oude voorraden van niet meer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. Uit bezemacties in diverse regio’s blijkt dat er een duidelijke wens bij agrariërs bestaat om de inzameling van deze middelen in Nederland te verbeteren. Momenteel zijn betrokken partijen hierover met elkaar in gesprek.