Rustende wintervogels in Fryske meren

02-10-2021 LEMMER – Watersporters worden gevraagd om van 1 oktober tot 1 april de vogelrustgebieden niet in te varen. In deze met gele boeien gemarkeerde zones overwinteren kwetsbare watervogels. Ze rusten uit en bouwen reserves op voor ze weer doorvliegen.

De vogelrustgebieden liggen in de Natura 2000-gebieden Snitser Mar en omgeving, de Wite en Swarte Brekken, de Aldegeasterbrekken, de Fluezen en de Alde Feanen. Ze liggen niet op drukke vaarroutes of in de vaargeulen, maar langs de ondiepe randen van de meren. Watersporters en sportvissers kunnen dus gebruik blijven maken van de vaargeulen. Gele boeien met blauwe stickers met een slobeend en de tekst ‘Vogelrustgebied’ markeren de rustzones.

Verstoring
Watervogels zoals de smient, slobeend, nonnetje of wintertaling, overwinteren graag in Fryslân. Maar niet alleen vogels zijn actief in de herfst en winter, ook watersporters en vissers zijn op het water te vinden. Bijvoorbeeld met roeiboten, motorboten, kano’s, SUP’s of zeilboten. Soms kan één voertuig of persoon vanaf enkele honderden meters al voor voldoende verstoring zorgen om de vogels te laten opvliegen. Vooral bij grote groepen vogels kan dit voor veel onrust zorgen. Elke keer dat de vogels opvliegen, verliezen ze wat van hun opgebouwde reserves. En die reserves hebben ze juist hard nodig om in het voorjaar weer verder te kunnen vliegen naar hun zomerverblijven om daar te nestelen. Bij teveel verstoring kunnen vogels een gebied uiteindelijk gaan mijden.

Het komende jaar vindt er een grote evaluatie van de vogelrustgebieden plaats. Ze zijn onderdeel van het Natura 2000 Friese Merengebied. Het huidige beheerplan van dit gebied wordt komend jaar geëvalueerd en provincie Fryslân maakt samen met betrokken partijen een nieuw beheerplan.

Meer informatie en een kaart met de gebieden is te vinden op www.fryslan.frl/vogelrustgebied