Bekendmakingen week 39 (2021)

02-10-2021 LEMMER –  Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

30-09-2021 – Pontdyk 8 te Langweer: verleende evenementenvergunning sloeproeiwedstrijd en Nederlandse zeilschoolkampioenschap op respectievelijk zaterdag 2 oktober

30-09-2021 – Houtvaartweg 17 te Boornzwaag: aanvraag vergunning wijzigen van de gevel (OV 20210649)

30-09-2021 – Vuurtorenweg 16 te Lemmer: verleende evenementenvergunning houden van een Friese Hoekrace (zeilwedstrijd voor skûtsjes en aken) op zaterdag 2 en zond

30-09-2021 – De Koevorde 2 te Joure: verleende vergunning uitbreiden van de bedrijfsruimte (OV 20210597/)

30-09-2021 – Markant 71 te Balk: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20210656)

30-09-2021 – Tsjerkewei 2 te Elahuizen: verleende vergunning slopen en nieuw te bouwen van twee gemalen (OV 20210279/)

30-09-2021 – Straatweg 28 te Follega: verleende vergunning brandveilig in gebruik nemen van de therapeutische zorgboerderij (OV 20210439/)

30-09-2021 – Bokkewiel 6 te Joure: verleende vergunning uitbreiden van het bedrijfspand (OV 20210415/)

30-09-2021 – Midstraat 146 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van 2 appartementen (OV 20200566)

30-09-2021 – Bokkewiel 6 te Joure: aanvraag vergunning tijdelijk verlengen van bestaande wikkelbaan (OV 20210653)

30-09-2021 – Bokkeleane 3 te Harich: verleende vergunning ombouwen van het woonhuis tot receptie en daarnaast ter vervanging een nieuwe woning (OV 20210533/)

30-09-2021 – Bongel 24 te Terherne: verleende vergunning verbouwen van de woning (OV 20210479/)

30-09-2021 – Houtvaartweg 39 te Boornzwaag: aanvraag vergunning wijzigen van de kozijnen en gevels (OV 20210642)

30-09-2021 – Kooiweg 9 te Lemmer: verleende vergunning verbouwen van de boerderij (OV 20210304/)

30-09-2021 – Troelstraweg 17 te Teroele: aanvraag vergunning nieuw bouwen van een schuur/berging (OV 20210658)

30-09-2021 – Tjeukemeerstraat 7 te Lemmer: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (aanpassing op afgegeven vergunning) (OV 20210640)

30-09-2021 – It Súd 34 te Broek: aanvraag vergunning plaatsen van een damwand en vlonder (OV 20210660)

30-09-2021 – Komelkersstrjitte 5 te Terherne: aanvraag vergunning plaatsen van een jacuzzi in het tuinhuis (OV 20210647)

30-09-2021 – Bovenkruier 20 te Sint Nicolaasga (Kadastrale aanduiding: LWR02/S/808): aanvraag vergunning wijzigen van de eerder verleende vergunning; realiseren va

30-09-2021 – Hijlke Bangmaweg 3 te Rotsterhaule: aanvraag vergunning omschakelen naar een grondgebonden geitenhouderij (OV 20210648)

30-09-2021 – Lytse Side 8 te Balk: verleende vergunning vervangen van schuine dakgevel d.m.v. rechte gevel met Frans balkon (OV 20210508/)

30-09-2021 – Kolgans 2 te Lemmer: aanvraag vergunning nieuw bouwen van een garage (OV 20210429)

30-09-2021 – Sinnebuorren 28 te Joure: aanvraag vergunning wijzigen van de winkelruimte en de voor-pui (OV 20210652)

30-09-2021 – De Slûs 1 te Joure: aanvraag vergunning vergroten van de dakkapel (OV 20210654)

30-09-2021 – Houtvaartweg 77 (kavel 251) te Boornzwaag: verleende vergunning realiseren van een bijgebouw (OV 20210580/)

30-09-2021 – Meer van Eysinga te Sint Nicolaasga (Kadastrale aanduiding: LWR02/O/685): aanvraag vergunning bouwen van een recreatiewoning (OV 20210646)

30-09-2021 – Kampweg 7 te Rotsterhaule: aanvraag vergunning verbouwen van het woonhuis (OV 20210478)

30-09-2021 – Tussen Hooilanden 1 en 3 te Lemmer : aanvraag vergunning nieuw bouwen van units ( OV 20210202)

30-09-2021 – Seel 34 te Terherne: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel op de zomerwoning (OV 20210650)

30-09-2021 – Grutto 19 te Lemmer: verleende vergunning plaatsen van een kapconstructie op het bestaande bijgebouw (OV 20210501/)

30-09-2021 – Sânsleatbrêge te Terherne: aanvraag vergunning realiseren van tijdelijke (verkeers-)voorzieningen i.v.m. renovatie Sansleatbrêge (OV 20210644)

30-09-2021 – parkeerterrein aan de Hendrik Dijkstraleane te Langweer: verleende standplaatsvergunning (SV 20210022)

30-09-2021 – Bovenkruier 36 te Sint Nicolaasga : aanvraag vergunning wijzigen van eerder verleende vergunning; realiseren van een bedrijfsloods (OV 20210643)

30-09-2021 – Jachthavendyk 9 te Balk: aanvraag vergunning nieuw bouwen van een bedrijfswoning (OV 20210655)

30-09-2021 – Emmakade 7 te Lemmer: verleende vergunning herstellen en isoleren van het dak en het plaatsen van nieuwe kozijnen (OV 20210291/)

30-09-2021 – Markant 14 te Balk: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel op het bestaande achterdakvlak (OV 20210659)

30-09-2021 – Herman Gorterstraat 5 te Balk: verleende evenementenvergunning houden van Oktoberfest Balk op zaterdag 9 oktober in sporthal De Trime (EV 20210037)

30-09-2021 – Voorontwerp Partiële Herziening Beheersverordening Gewasbeschermingsmiddelen en spuitvrije zones, gemeente De Fryske Marren, ter inzage

29-09-2021 – Voorontwerp Paraplubestemmingsplan Gewasbeschermingsmiddelen en spuitvrije zones, gemeente De Fryske Marren, ter inzage

29-09-2021 – Agenda Petear