Samenwerkingsverband drie noordelijke provincies bestaat 10 jaar

27-11-2020 LEMMER – Het kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) bestaat 10 jaar. Het feit dat er al 10 jaar een vruchtbare samenwerking is tussen provincie Groningen, Drenthe en Fryslân, de Hanzehogeschool en de RUG, mag gevierd worden.

Samenwerken
Samen met allerlei andere organisaties in Noord-Nederland zet het KKNN de demografische veranderingen en de impact ervan op de leefbaarheid op de kaart en op de agenda. Het KKNN is een netwerkorganisatie. Door kennis en ervaringen te delen, partijen en professionals samen te brengen en vraagstukken verder te brengen, zorgen we met elkaar dat er resultaten worden geboekt. En natuurlijk hopen we dat nog heel lang te kunnen blijven doen.

Dit jubileumjaar organiseert KKNN een flink aantal (digitale) activiteiten in de drie noordelijke provincies. Het KKNN hoopt het jubileumjaar in november 2021af te sluiten met een congres vol inspiratie en netwerkmomenten. Meer informatie over KKNN op www.kennisvoorkrimp.nl/kknn.

Noardwest Campus dreamsessie
Een mooi resultaat, dat is ontstaan door de inspanning van het KKNN, is de Campus Sint Anna parochie. Hier werd een Dreamsessie georganiseerd op de campus tussen de mbo-opleidingen en de lokale mkb’ers. Leerlingen en werkgevers kregen presentaties en konden met elkaar speeddaten.

De verbinding met mbo opleidingen met lokale werkgelegenheid en bedrijvigheid. Met als doel dat mkb’ers dan in beeld zijn bij de jongeren. Die kunnen dan geïnteresseerd raken om lokaal te gaan werken. Sommigen kregen daardoor zelfs de kans om een klein bedrijf over te nemen die geen opvolger hadden. Hierdoor werd het voortbestaan ook gegarandeerd. Nog steeds vindt iedere 2 jaar deze dag met speeddates plaats.

De Friese bevolkingsprognose
De provincie Fryslân houdt bij alles wat zij doet rekening met de demografische ontwikkelingen. Ontgroening (relatief minder jongeren) en vergrijzing (relatief meer ouderen) zijn samen met een geleidelijke bevolkingsdaling en een afnemende huishoudensgroei, structurele trends waar Fryslân al langere tijd mee te maken heeft. Om die reden brengt de provincie regelmatig een Friese Bevolkingsprognose uit. Dit helpt gemeentes en allerlei andere partijen bij het nemen van besluiten over hun beleid. Het is ook de basis voor onder andere de woningbouwafspraken.

Heel Fryslan kent gevolgen van demografische veranderingen en Leefbaarheid. Veranderende bevolkingssamenstelling vraagt heel veel aandacht en de gevolgen van krimp ondervinden we de komende 30 jaar nog wel. De invloed van Corona kunnen we nog niet voorspellen.