Steeds meer scholen vragen subsidie voor werkweken

24-09-2021 LEMMER – Hoewel een groeiend aantal Friese scholen subsidie aanvraagt voor een werkweek, is de subsidiepot nog lang niet leeg. Het gaat om de subsidieregeling verblijf en excursie 2021 die vlak voor de zomervakantie open ging. Hoewel scholen daardoor weinig tijd hadden te reageren, werden tot nu toe toch nog achttien aanvragen ingediend. Daarmee is ongeveer een ton aan subsidie gemoeid. Op dit moment is nog ruimte vier ton beschikbaar.

Friese scholen die hun werkweek boeken bij een Friese groepsaccommodatie of een dagexcursie laten organiseren, kunnen nog tot 1 november 2021 een aanvraag voor subsidie indienen. Vóór de vakantieperiode kwamen dertien aanvragen binnen. Na de start van het nieuwe schooljaar werden vijf subsidieaanvragen ingediend. De scholen die een aanvraag indienden, maken gebruik van in totaal veertien groepsaccommodaties verspreid over Fryslân.

Omzet
Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder liet zich tijdens een werkbezoek aan zeilschool PEAN in Nes door betrokkenen bijpraten over hoe zij gebruik maken van de regeling. Op dat moment waren daar leerlingen van het Aeres uit Heerenveen voor een zeilkamp. Een afgevaardigde van de Burgemeester Harmsma School in Gorredijk liet weten de subsidie te gebruiken om de groepsstructuur te verbeteren.

Avine Fokkens-Kelder: “Het is goed om te zien dat scholen de subsidie weten te vinden. En het mes snijdt aan twee kanten, want ons doel is ook omzet te genereren voor Friese groepsaccommodaties. Ik roep scholen en groepsaccommodaties dan ook op van de regeling gebruik te maken en elkaar ook in de toekomst te blijven vinden.”

Subsidie
De Subsidieregeling verblijf en groepsexcursie 2021 is nog tot 1 november open. De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet wel vóór 1 juni 2022 worden uitgevoerd. Daardoor kunnen ook activiteiten in april/mei volgend jaar nog meeliften op de regeling. Ook voor al uitgevoerde activiteiten die passen binnen de regeling, kan subsidie worden aangevraagd. Als het gaat om subsidieverzoeken voor verschillende activiteiten, kan de school deze bundelen. Per vestiging kan namelijk maar één aanvraag worden ingediend voor een bedrag van maximaal € 10.000,-.

Er is in totaal een half miljoen euro beschikbaar. De regeling richt zich op alle klassen van het voortgezet onderwijs, mbo en hbo en wo in Fryslân. De subsidieregeling maakt onderdeel uit van het tweede Herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’ van de provincie.

Meer informatie en aanvragen