COA vraagt AZC Balk langer open te houden

24-09-2021 BALK – Gemeente de Fryske Marren heeft officieel het verzoek gekregen van het COA om het AZC te Balk langer open te houden. Reden voor het verzoek is de nieuwe stroom Afghanen en de langzame uitstroom van andere statushouders. Daardoor zitten andere opvangcentra vol.

Het is maar de vraag of het verzoek kan worden gehonoreerd. Niet alleen moet de gemeenteraad een oordeel geven over het verzoek van het COA maar ook is de vergunning voor het tijdelijke AZC te Balk wederom door de rechter niet goed gekeurd. Eerder werd er een verkeerde procedure doorlopen die door rechter opnieuw moest worden uitgevoerd. Nu blijkt dat ook deze procedure volgens de rechter niet voldoende is onderbouwd.

Het College van B&W is voornemens het verzoek zo spoedig mogelijk te bespreken binnen de gemeenteraad. Daar zullen de verschillende aspecten verder worden besproken.