Stikstofexcretie van melkveesector was in tweede kwartaal nog te hoog

21-08-2021 LEMMER – De stikstofexcretie van de melkveesector valt ten opzichte van de eerste kwartaalrapportage van 2021 lager uit, maar ligt in het tweede kwartaal wel wel iets boven het sectorplafond van 281,8 miljoen kilogram stikstof. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, tweede kwartaal 2021.

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt het CBS na afloop van elk kwartaal van 2021 een berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel. De kwartaalrapportages vormen de basis voor een driemaandelijks ijkmoment. De rapportage over het tweede kwartaal bevat een momentopname van de fosfaat- en stikstofexcretie naar de stand van de veestapel op 1 juli 2021.