Stikstofnormen voor boerensloten zijn in Nederland strenger dan in buurlanden

08-11-2021 LEMMER – De stikstofnormen voor boerensloten en -afwateringen zijn in Nederland een strenger dan in Duitsland en in Vlaanderen, stelt de stichting Agrifacts. Dat kan volgens de stichting leiden tot normoverschrijdingen in het zuiden en oosten van Nederland, waar water vanuit Duitsland en België Nederland binnenstroomt.  

Voor grondwater hanteren Europese lidstaten de norm van maximaal 50 milligram nitraat per liter. Voor het oppervlaktewater zijn er geen Europese normen. Die worden door de lidstaten bepaaldf. In Nederland bepalen waterschappen de normen. Voor Nederlandse agrarische afwateringen ligt die doorgaans tussen 1,3 en 2,8 milligram stikstof per liter als zomergemiddelde , afhankelijk van de regio.

In Vlaanderen geldt voor afwateringen een norm voor het zomergemiddelde van 4,0 milligram stikstof per liter. Duitsland hanteert de norm van de Nitraatrichtlijn van 50 milligram nitraat voor het gemiddelde over het hele jaar. Dit is omgerekend 11,3 milligram stikstof per liter. Voor grensoverschrijdende rivieren is de Duitse streefwaarde lager en bedraagt deze 3 tot 6 milligram stikstof per liter.

Uit de Duitse waterkwaliteitsmetingen op de zes grensmeetpunten blijkt dat de rivieren gemiddeld circa 6 milligram nitraat stikstof per liter afvoeren naar Nederland. Het Vlaamse afvoerwater bevat vergelijkbare concentraties. Het zijn concentraties die de Nederlandse normen ver overschrijden, stelt Stichting Agrifacts.