Strategische Milieukamer vindt dat aanpak mestfraude tekort schiet

29-06-2021 LEMMER – Er wordt in Nederland op grote schaal gefraudeerd met mest, en er is nauwelijks controle op de afzet. Dat is de conclusie van een nog niet gepubliceerd onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Strategische Milieukamer. Dat is een samenwerking van verschillende inspectie-, inlichtingen- en opsporingsdiensten. De Strategische Milieukamer heeft ruim 300 opsporingsonderzoeken van de politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar mestfraude laten analyseren, die in een periode van 15 jaar werden uitgevoerd. Het is de eerste landelijke inventarisatie van fraudezaken. Hoeveel mensen in de zaken zijn veroordeeld is niet duidelijk.

In het rapport worden verschillende methodes van fraude omschreven. Uit het onderzoek blijkt dat er soms grote hoeveelheden mest mee gemoeid zijn. In 21 strafzaken gaat het in totaal om 185.000 ton mest, waarvan niet bekend is waar die is gebleven. In vijf andere zaken is van 1235 ton mest niet bekend wat ermee is gebeurd.