Subsidie levert driehonderd hectare natuurgrond voor NNN op

26-01-2022 JOURE – Twee openstellingen van de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) leverden in 2021 aanvragen op voor in totaal driehonderd hectare grond voor Natuurnetwerk Nederland. Met deze regeling krijgt de grondeigenaar geld om landbouwgrond om te zetten naar natuurgrond. Het kost de provincie Fryslân 10,3 miljoen euro.

De regeling is opengesteld in het voor- en najaar van 2021 en leverde in totaal 38 goedgekeurde aanvragen op. Het gaat om 107 hectare voor de twee hoogste natuurprioriteiten – Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000 – en 193 hectare voor de provinciale ambitie voor inrichting van het Natuurnetwerk. Gedeputeerde Douwe Hoogland: “Trijehûndert bunder natuer is in moaie risping foar ús Natuernetwurk. Wer in stapke tichter by mear bioferskaat yn Fryslân. It is moai dat dizze grûneigeners oan ‘e slach wolle mei it omfoarmjen nei en behear fan natuergrûn.”

Natuurbeheer
De SKNL biedt grondeigenaren met grond binnen het Natuurnetwerk de mogelijkheid om aan particulier natuurbeheer te doen. Met de goedgekeurde aanvraag hebben de grondeigenaren een jaar de tijd om de bestemming van de grond te wijzigen naar natuur en afspraken te maken over wat wel en niet toegestaan is op de natuurgrond. Daarna worden de hectares definitief als natuur opgenomen in het Natuurnetwerk Nederland.