Súdwest-Fryslân stapt mogelijk uit Empatec

09-12-2021 LEMMER – Afgelopen week hebben de colleges van De Fryske Marren, Harlingen, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke de uitgewerkte businesscase behandeld, voorgelegd door het Algemeen Bestuur van de Gemeen-schappelijke Regeling. Drie van de vier gemeenten hebben vertrouwen in de voorgestelde doorontwikkeling van Empatec naar Werkleerbedrijf. Het college van Súdwest-Fryslân nam afgelopen week echter een ander besluit. Zij willen kijken of er ook andere mogelijkheden zijn behalve Empatec.

Van werkbedrijf naar werkleerbedrijf
Naar aanleiding van het keuzedocument ‘Voor iedereen een zinvol leven’ hebben de vier gemeenteraden in april besloten een werkleerbedrijf van Empatec te maken. Daarbij hebben zij de opdracht gegeven om die plannen voor de doorontwikkeling verder uit te werken in een businesscase. In de businesscase wordt voorgesteld dat de gemeenten drie basistaken bij het werkleerbedrijf onderbrengen. Dat zijn de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, de uitvoering van nieuw beschut werk  en de re-integratie van participatiewetkandidaten die binnen 1,5 jaar werkfit kunnen zijn. Daarnaast brengen de gemeenten individueel nog extra taken bij het werkleerbedrijf onder (in een zogenaamd pluspakket).

De Fryske Marren, Harlingen en Waadhoeke worden de adviesraden daarbij om advies gevraagd, en de intentie uitgesproken de voorgestelde businesscase te verwezenlijken door in maart 2022 akkoord van de gemeenteraden te vragen. In Súdwest-Fryslân is het besluit aangepast; de stukken worden ter informatie naar de adviesraden en de gemeenteraad gestuurd. Welke gevolgen dit voor de gemeenteraad van De Fryske Marren zal hebben is nog niet duidelijk.