Suikerbieten opbrengst waarschijnlijk lager door droogte

04-09-2022 LEMMER – Dit jaar word er een suikerbietenopbrengst verwacht van 14,8 ton per hectare. De opbrengst is daarmee bovengemiddeld. Het vijfjarig gemiddelde voor de hectareopbrengst is 13,9 ton suiker. Zonder de beperking van vocht zou de suikeropbrengst dit jaar ruim boven de 16 ton per hectare uitkomen.

De groei van de suikerbieten wordt door aanhoudende droogte afgeremd. De komende maanden zijn bepalend voor de uiteindelijke eindopbrengst. Zo lang het bietenblad geen hittestress ondervindt, profiteert de suikerbiet van de instraling van zonlicht. De hoeveelheid instraling is tot op heden ruim 10% hoger dan gemiddeld. Ook is de aantasting door vergelingsziekte en bladschimmels nog relatief beperkt.

De verschillen tussen, maar ook binnen de teeltregio’s zijn erg groot. De hoogte van het neerslagtekort varieert landelijk, en bij buien zijn lokaal grote verschillen in neerslaghoeveelheid. Daarnaast zorgen het wel of niet kunnen beregenen en de kwaliteit van de bodemstructuur voor grote verschillen tussen percelen binnen teeltregio’s.

Op de noordelijke kleigronden is de impact van de droogte het meest beperkt, minder dan 10% van de percelen vertoont hier schade door hitte en droogte. Op de zand- en dalgronden vertoont 30% pleksgewijs schade in het perceel. Totaal betreft het 5% van het areaal op zandgrond- en dalgronden die volledig zijn beschadigd.