Verwijderen protestuitingen aan provinciale wegen

01-09-2022 LEMMER – Vanaf maandag 12 september verwijdert de provincie Fryslân omgekeerde vlaggen en andere protestuitingen op provinciale grond. Tot die tijd hebben eigenaren de tijd om deze zelf te weg te halen. Dat hebben Gedeputeerde Staten besloten, aan het begin van het nieuwe politieke jaar. Tot nu toe heeft de provincie Fryslân de uitingen gedoogd.

Bij het verwijderen van de vlaggen kan er tijdelijk lokaal hinder ontstaan, om veilig te kunnen werken.