Tekort aan dierenartsen in Nederland

01-08-2021 LEMMER – Er zijn diverse signalen dat er in Nederland een tekort bestaat aan dierenartsen. De Faculteit Diergeneeskunde doet in opdracht van het ministerie van LNV een verdiepend onderzoek naar vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van dierenartsen en de relevante trends die van invloed zijn op de gewenste capaciteit van de beroepsgroep. 

De uitkomsten van het onderzoek van de Faculteit Diergeneeskunde worden in het eerste kwartaal van 2022 verwacht. Op basis van dat onderzoek zal de minister Schouten van LNV met betrokken partijen kijken welke mogelijkheden er zijn om de balans tussen de vraag en het aanbod van dierenartsen te verbeteren.

De Faculteit Diergeneeskunde heeft al diverse stappen gezet om het aantal afgestudeerde dierenartsen te verhogen en de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren. Er is een zij-instroom traject voor de master Diergeneeskunde opgezet, zodat studenten met een specifieke, geaccrediteerde buitenlandse bachelor Diergeneeskunde en studenten met een bachelor Animal Sciences van de Wageningen Universiteit onder voorwaarden in kunnen stromen.

Ook ontwikkelt de Faculteit Diergeneeskunde in samenwerking met de NVWA extra keuze-onderwijs. Begin dit jaar is er een raamplan voor een vernieuwde masteropleiding gepubliceerd. Een van de doelen van deze vernieuwde masteropleiding is om de studenten nog beter voor te bereiden op het beroepsveld, om daarmee voortijdige uitval in het begin van de carrière te helpen voorkomen. Verder is de afgelopen periode sterk in gezet op de ontwikkeling van Onderwijs voor Professionals.