Tweede Kamer wil beter beeld over armoede onder boeren

10-12-2021 LEMMER – De Tweede Kamer vraagt de regering specifieker in beeld te brengen welk type bedrijven in de land- en tuinbouw een gezinsinkomen heeft dat beneden de grens voor een laag inkomen ligt. Ook moet in beeld worden gebracht hoe lang de periode duurt dat dit speelt. Een motie van de Boer Burger Beweging waarin dit wordt gevraagd werd op dinsdag 7 december door een meerderheid in de Tweede Kamer gesteund.

Caroline van der Plas van de Boer Burger Beweging stelt vast dat structureel jaarlijks een derde van de land- en tuinbouwbedrijven een gezinsinkomen heeft dat onder de lage-inkomensgrens ligt. Wageningen Economic Research kan volgens haar onderzoeken of er sprake is van langdurige armoede onder agrarische gezinnen.