Uitspraken Kleurrijk Fryske Marren leidt tot afkeuring gemeenteraad

18-11-2021 JOURE – Tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag 17 november maakte Mevr. Holtrop (Lijsttrekker Kleurrijk De Fryske Marren) zich er niet populairder op. Aanleiding waren een groot aantal brieven die de raad via de mail hebben bereikt en waar er gesproken wordt over separatie en uitsluiting van bevolkingsgroepen die geen vaccinatie willen of hebben gekregen.

In een aantal van deze brieven werd de tweede wereld oorlog als voorbeeld gebruikt om de situatie van nu ten aanzien van separatie met toen te vergelijken. De NCPN kwam in het eerste termijn duidelijk en fel uit de hoek met het afkeuren van deze voorbeelden. Mevr. Holtrop haar reactie was dat zij niet verantwoordelijk is voor de inhoud van de brieven omdat zij deze niet geschreven heeft.

Toen Wietze de Haan (PVDA) haar in de tweede termijn nadrukkelijk vroeg afstand te nemen van de inhoud van deze brief, deed zij dit niet. De gehele raad inclusief de voorzitter gaf daarop aan afstand te nemen van Mevr. Holtrop haar optreden en ‘bijzondere’ uitspraak. Uiteindelijk werd haar motie met twee stemmen voor en 26 tegen, verworpen. Dhr. Meester (FNP) deed een stem verklaring waar hij afstand nam van Mevr. Holtrop haar woorden maar stemde voor omdat hij bezorgd is over de tweedeling in de samenleving.