Uniek netwerk van locaties voor het behalen van de duurzame doelen start in Nederland

17-11-2020 JOURE – Drie jaar nadat voormalig VN-voorman Kofi Annan ’s werelds eerste ‘SDG House’ opende in het Koninklijk Instituut voor de Tropen, wordt op 17 november het ‘SDG House Network’  gelanceerd. Dit netwerk bestaat uit 9 huizen die zich inzetten voor het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

De SDG’s zijn zeventien doelen voor duurzame ontwikkeling om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn in 2015 afgesproken door alle landen van de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs, vrede en veiligheid, en klimaatverandering.

Partnership
De oprichting van het SDG House Network geeft concrete invulling  aan SDG 17 – Partnership for the Goals – waarinde Verenigde Naties oproepen om samen te werken aan de doelen. Dat is precies wat het SDG House Network beoogt: bedrijven, kennisinstellingen, overheden  en burgers inspireren en activeren om het behalen van de duurzame doelen in Nederland te versnellen, door het delen van kennis en het bundelen van innovatiekracht.

De negen initiatiefnemers van het SDG House Network zijn organisaties en bedrijfslocaties die zelf al op lokaal niveau duurzame ‘hotspots’ zijn die samenwerking, kennisuitwisseling en ondernemerschap voor duurzame ontwikkeling bevorderen. Met het netwerk beogen de initiatiefnemers de schaal en impact van hun activiteiten te vergroten. Het SDG House Network heeft de ambitie om uit te groeien naar een internationaal netwerk van locaties, hierin werken wij nauw samen met SDG Nederland.

Walk the talk
Het SDG House Network  gaat direct al na de lancering aan de slag met projecten die direct bijdragen aan de realisatie van de SDG’s. Een daarvan is een trainee programma om 500 jongeren kennis te laten maken, en ervaring op te doen met duurzaam ondernemen, en ze op te leiden  tot SDG-professional. Een ander initiatief waarin SDG House Network gaat samenwerken met de Kamer van Koophandel, is  KvK Business Challenge, een online innovatieplatform dat grote ondernemingen in contact brengt met MKB’ers om samen innovatieve nieuwe business te ontwikkelen.

Video SDG House Network: ‘Create a Better World Together
Ter gelegenheid van de oprichting, lanceert het SDG House Network de video ‘Create a Better World Together’ met de Nederlandse Vereniging Verenigde Naties Goodwill Ambassaseurs Glennis Grace, Tanja Jess, Lavinia Meijer, Sharon Pieksma en Ben Lachhab en in samenwerking met SDG Nederland.

Mark Schneiders, CEO van het Koninklijk Instituut voor de Tropen en SDG House Amsterdam:  

“SDG House Network koppelt de kennis en ervaring van ondernemers, experts en NGO’s van verschillende SDG house locaties verspreid over het land. Dat biedt gelegenheid voor meer samenwerking, en die is hard nodig om voortgang te boeken op het behalen van de SDG’s in 2030.”

Prins Carlos de Bourbon de Parme:
“Vanaf de start in 2015 – toen de 193 lidstaten van de VN de 17 SDG’s vaststelden – heb ik hoop geput uit de vele positieve ontwikkelingen die daar uit voortkwamen. Eerst op beleidsniveau’s en daarna bij het bedrijfsleven. Nu is het tijd om de SDG’s te gaan verankeren in onze maatschappijen. Het fenomeen SDG House is daar een concreet en krachtig middel toe. Ik hoop dat de komende jaren in steden over de hele wereld SDG Houses gerealiseerd zullen worden. Dankzij de SDG’s kunnen we eindelijk overal dezelfde agenda voeren voor een eerlijke, veilige en schone wereld. SDG Houses helpen om die unieke kans optimaal te benutten.”