Veel aanmeldingen van stembureauleden

16-01-2021 LEMMER – Door corona zijn extra vrijwilligers nodig op de stembureaus. Veel inwoners in De Fryske Marren, waaronder ook veel jongeren, hebben zich aangemeld als stembureaulid. Daar is de gemeente blij mee! De gemeente dankt u hartelijk voor alle aanmeldingen. Op dit moment heeft de gemeente voldoende aanmeldingen ontvangen en daarom is aanmelden als vrijwilliger niet meer nodig.

Inwoners die zich hebben aangemeld ontvangen binnenkort bericht van ons over planning, locatie en dergelijke. Misschien zijn onze buurgemeenten nog op zoek. Kijk op www.elkestemtelt.nl voor meer informatie.