Bekendmakingen week 3 (2021)

16-01-2021 LEMMER – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

13-01-2021 – Vierhuisterweg 23 te Rohel: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210006)

13-01-2021 – strand Delfstrahuizen: verleende standplaatsvergunning (SV 20210002)

13-01-2021 – Aldewei 1 te Oudega: aanvraag vergunning vergroten van de sorteer/ontvangstloods (OV 20210007)

13-01-2021 – Gemeente De Fryske Marren – Verkeersbesluit GPP op kenteken – Lemmer

13-01-2021 – Kadijk 1 te Rotsterhaule: aanvraag vergunning verbouwen van de vrijstaande woning (OV 20200506)

13-01-2021 – Kadijk 8 te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning herbouwen van het bedrijfspand ( OV 20200655/5580225 )

13-01-2021 – Beleidskader Sinnefjilden 2020

13-01-2021 – Kerkpad 2 te Haskerhorne: verleende vergunning planologisch mogelijk maken van een tweede woning in de woonboerderij op dit perceel (OV20200295/5193097)

13-01-2021 – Joure, Sewei 4: weigering aanvraag vergunning plaatsen van een reclamemast ter inzage (OV 20180521/4043661)

13-01-2021 – Marwei 55 te Delfstrahuizen: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning vervangen van de bijgebouwen (OV 20200632)

13-01-2021 – Vuurtorenweg t.o. nr. 18 te Lemmer: verleende standplaatsvergunning (SV 20210001)

13-01-2021 – It Swurd 16 te Joure: aanvraag vergunning realiseren van een overkapping (OV 20210009)

13-01-2021 – Meer van Eysinga te Sint Nicolaasga (Kadestrale aanduiding: LWR02/O/685): aanvraag vergunning bouwen van 3 recreatiewoningen (OV 20210013)

13-01-2021 – Aldewei 1 te Oudega: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210007)

13-01-2021 – Joure, Sewei 4: weigering aanvraag vergunning plaatsen van een reclamemast ter inzage (OV 20180521/4043661)

13-01-2021 – Gemeente De Fryske Marren – Verkeersbesluit GPP op kenteken – Joure

13-01-2021 – Meer van Eysinga te Sint Nicolaasga (Kadestrale aanduiding: LWR02/O/685): aanvraag vergunning bouwen van 4 recreatiewoningen (OV 20210003)

13-01-2021 – Vierhuisterweg 23 te Rohel: verleende vergunning realiseren van een wagenberging/kapschuur (OV 20200389/)

13-01-2021 – Nabij Schans 51 te Lemmer (Kadestrale aanduiding: LMR01/A/11854): aanvraag vergunning aanleggen van een tijdelijke noodbrug (OV 20210011)

13-01-2021 – Agenda Petear

D11-01-2021 – Agenda raadsvergadering

11-01-2021 – Gemeenteblad 2021, 7832 De Fryske Marren