Veel grote waternavel op verschillende plekken in sloten en vaarten

07-09-2021 LEMMER – Het Wetterskip is begonnen met het reguliere najaar onderhoud. Ze maken nu de watergangen (sloten en vaarten) vrij van waterplanten om zo de aan- en afvoer van water te verbeteren. Opvallend is dat er op verschillende plekken veel grote waternavel, een invasieve exoot, in de sloten en vaarten zit.

De grote waternavel is een exoot die helaas steeds meer voorkomt  en snel groeit. Enige oplossing is verwijderen uit de watergangen en verwerken. Dat is arbeidsintensief en ook duur. Dit doet het Wegtterskip zoveel mogelijk tijdens het reguliere najaarsonderhoud. Zo willen ze voorkomen dat we vaker dan nodig op boerenland komen om te hekkelen. Alleen als er eerder echt een probleem ontstaat met de water aan- of afvoer, hekkelen ze in de zomer.

De (loon)bedrijven die voor het Wetterskip hekkelen, leggen dit groenafval (hekkelspecie) op de kant. Dit wordt op de percelen van de grondeigenaren gelegd. Dat is de gebruikelijke ontvangstplicht. Zij moeten zelf zorgen voor het verwerken van dit groenafval. Bijvoorbeeld door het na indroging te verspreiden over hun land.

Schadevergoeding
Op bepaalde locaties is de hoeveelheid hekkelspecie door de grote waternavel of een andere exoot groter dan normaal. Boeren op deze locaties ontvangen voor het verwerken van de overdaad aan grote waternavel een schadevergoeding van het Wetterskip. Zij hoeven hiervoor zelf geen actie te ondernemen.