Veilig zwemmen in buitenwater, waar kan dat dit jaar?

11-06-2021 LEMMER – Ieder jaar wijst de provincie Fryslân zwemwaterlocaties voor oppervlaktewater aan. Op deze zwemwaterlocaties wordt het water getoetst op hygiëne en veiligheid. Daarnaast wordt er bepaald of er zwemwaterlocaties verdwijnen of dat er juist nieuwe bijkomen.

Dit jaar zijn er in Fryslân 53 officiële zwemwaterlocaties. Ten opzichte van het jaar ervoor is er één zwemlocatie bijgekomen. Skûlenboarch in Drogeham is de 53ste en daarmee nieuwe locatie waaraan de functie zwemwater is toegekend.

Voor de zwemwaterlocaties Swimplak Eastermar en Terherne geldt dit jaar een negatief zwemadvies. Voor Swimplak Eastermar is dit advies gebaseerd op de kwaliteit van het zwemwater over de laatste jaren. Voor zwemlocatie Terherne is de combinatie van toenemende drukte van beroepsvaart en de ligging, dicht aan het PM-kanaal, de reden waardoor de veiligheid van zwemmers niet langer kan worden gewaarborgd. Een negatief zwemadvies betekent overigens niet dat een zwemwaterlocatie ook daadwerkelijk verdwijnt. Het betekent wel dat er maatregelen getroffen moeten worden om voor een betere waterkwaliteit en veiligheid te zorgen.

Met het oog op de toekomst en gelet op klimaatverandering, heeft Provincie Fryslân uitgesproken om in te willen zetten op meer én betere zwemwaterlocaties. Een goede waterkwaliteit is hiervoor een basisvoorwaarde. In lijn met deze toekomstvisie zullen Wetterskip Fryslân en FUMO, in samenspraak met de provincie en gemeente, onderzoeken of er (extra) maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat er ook in Eastermar en Terherne weer veilig buiten kan worden gezwommen.

De provinciale kaart, waarop de 53 zwemwaterlocaties staan aangegeven, is als bijlage toegevoegd aan dit bericht en online te raadplegen via de website en app van zwemwater.nl.