Hitteprotocol veetransport treedt in werking bij weersvoorspelling van 27°C

11-06-2021 LEMMER – De maatregelen die de veetransporteurs nemen bij warme dagen zijn vastgelegd in het hitteprotocol. Dat protocol treedt in werking bij een weersvoorspelling van 27°C. Vee&Logistiek Nederland attendeert de leden zo vroeg mogelijk op de dagen waar op het hitteprotocol in werking treedt. De organisatie volgt hierbij – volgens afspraak met de NVWA – de KNMI-weerapp.

Zodra het hitteprotocol in werking treedt, zullen de transporten van vee zoveel mogelijk ’s ochtends vroeg of ’s avonds worden uitgevoerd. Met de NVWA zijn er afspraken over verruimde openingstijden en een tropenrooster om de keuringen voor het vervoer op de koelere momenten van de dag te kunnen uitvoeren.

Voor aanvang van het transport wordt de geplande route gecontroleerd op drukte en filevorming. Als het nodig is wordt de route aangepast. Tussen 12.00 en 19.00 uur worden minder dieren meegenomen. Er is extra aandacht voor de ventilatie op de veewagens. Een chauffeur probeert zo min mogelijk te stoppen met vee aan boord, en bij een noodzakelijke stop wordt een schaduwplek gezocht en zo mogelijk in de wind geparkeerd.

Ook met de planning van het vervoer wordt rekening gehouden, zodat wachttijden bij het lossen van dieren zoveel mogelijk vermeden worden. Is het 35°Cof nog warmer, dan wordt er helemaal niet gereden. Ook met onverhoopte calamiteiten wordt rekening gehouden. Als veetransporteurs onderweg pech hebben of een file, dan kan de meldkamer gebeld worden. Politie of hulpdiensten helpen ze dan zo snel mogelijk naar hun bestemming.