Vergunning uitbreiding boeren onterecht afgegeven

25-10-2021 LEMMER – 360 boeren kregen tijdens de stikstofcrisis toestemming om meer dieren te houden op hun bedrijf. Volgens de wet ag je alleen uitbreiden als de co2 uitstoot gelijk blijft aan de oude vergunning of minder wordt. De RIVM heeft hiervoor een rekenmethode ontwikkeld echter blijkt nu dat de rekenmethode mogelijk niet klopt. Uit onderzoek blijkt onder andere dat een luchtwasser niet 85 procent de uitstoot van ammoniak verminderd, maar slechts 59 procent.

Volgens een adviescommissie die de stikstofuitstoot onderzocht is het rekenmodel wat nu wordt gehanteerd ongeschikt voor realistische toetsing. Het RIVM heeft inmiddels aangegeven te werken aan een nieuw rekenmodel.

Eerder werd er door de rechter bepaald dat meerdere vergunningen onterecht waren afgegeven. Er had beter uitgezocht moet worden of de stikstofuitstoot daadwerkelijk niet toeneemt. Provincies gaan nu in hoger beroep, omdat uit het rekenmodel van het RIVM voldoende zou blijken dat de uitstoot afneemt. Duidelijk is wel geworden dat de stikstof juist is toegenomen in plaats van afgenomen.