Voldoende steun in Eerste en Tweede Kamer voor stikstofwet

11-12-2020 LEMMER – Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in het parlement voldoende steun gevonden voor invoering van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering. Oppositiepartijen SP, SGP en 50Plus zullen het wetsvoorstel steunen en daardoor is er in de Tweede en Eerste Kamer een meerderheid.

Het wetsvoorstel omvat een structurele aanpak met als hoofddoel het realiseren van een gunstige of een verbeterde landelijke staat van instandhouding van stikstofgevoelige soorten en habitattypen in Natura 2000-gebieden. In de wet wordt vastgelegd dat over 5 jaar 40%, over 10 jaar 50% en over 15 jaar circa 74% van stikstofgevoelige natuur weer helemaal gezond is.

Het kabinet trekt daar tot 2030 is in totaal 6 miljard euro voor uit. De helft daarvan is bestemd voor het herstel van de natuur. Twee miljard euro gaat naar maatregelen om de uitstoot te beperken. Daaronder valt ook het uitkopen van veehouderijbedrijven. De overige 1 miljard euro is bedoeld om de bouw duurzamer te maken en om compenserende maatregelen te nemen voor bouwprojecten.

Eind 2019 stemden de Tweede en Eerste Kamer in een tijdelijke spoedwet om na een uitspraak van de Raad van State in mei 2019 de problemen met de vergunningverlening binnen de Wet op natuurbescherming weer enigszins vlot te trekken. Schouten kreeg toen steun van de oppositiepartijen Groep Otten, 50Plus en SGP. In deze spoedwet stonden tijdelijke maatregelen en die verlopen op 1 januari 2021.

In oktober bracht Schouten het definitieve voorstel voor de Wet stikstofreductie en natuurverbetering. De oppositiepartijen GroenLinks en PvdA steunen het wetsvoorstel niet. Zij vinden dat er te weinig wordt gedaan aan het herstel van natuur. De PVV en Forum voor Democratie wijzen het voorstel ook af. Deze partijen zetten vraagtekens bij de omvang van het stikstofprobleem.