Voorwaarden Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) versoepeld

21-05-2021 LEMMER – Heeft u door de coronacrisis minder inkomen? Kunt u hierdoor uw vaste lasten, zoals de huur en servicekosten, hypotheek, elektriciteit, gas en water niet meer betalen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een vergoeding uit de TONK. Deze extra financiële steun is afhankelijk van uw situatie en is maximaal € 1.000 per maand. Onlangs heeft De Fryske Marren besloten om de voorwaarden die gesteld zijn aan deze regeling te versoepelen. U kunt de TONK tot 1 augustus 2021 aanvragen.

Wat is de TONK?
De TONK is de afkorting van Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Deze regeling is voor inwoners die als gevolg van de coronamaatregelen een terugval in hun inkomen hebben gehad en daardoor de noodzakelijke woonlasten niet meer kunnen betalen. Het gaat dan om de huur of de hypotheek en de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).

Voorwaarden
Wellicht heeft u al eens naar de mogelijkheden en/of de voorwaarden gekeken voor de regeling. Onlangs is besloten om een aantal van deze voorwaarden te versoepelen.

Versoepelde voorwaarden:

 • Er geldt geen minimale huurgrens meer;
 • De vermogensgrenzen zijn verhoogd naar:
  • € 12.590 voor alleenstaanden en;
  • € 25.180 voor gehuwden, samenwonenden en alleenstaande ouders.  
 • De inkomensgrenzen zijn verhoogd naar:
  • € 2.688,60 voor alleenstaanden en alleenstaande ouders en;
  • € 3.840,85 voor gehuwden/samenwonen.

Voor alle voorwaarden verwijzen wij u naar: www.defryskemarren.nl/tonk.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?
Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

 • de hoogte van uw (woon)kosten;
 • uw inkomen op dit moment;
 • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht).

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?
U kunt de TONK uitkering in de periode januari 2021 tot en met juni 2021 voor maximaal 6 maanden krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

Hoe aanvragen?
Om de TONK-uitkering aan te vragen moet u het aanvraagformulier invullen. Deze vindt u op:
www.defryskemarren.nl/tonk. U kunt de TONK aanvragen tot 1 augustus 2021.

Vragen?
Heeft u een vraag over deze TONK-regeling? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur (vrijdag tot 12.00 uur) via telefoonnummer 14 05 14. U kunt ook een e-mail sturen naar tonk@defryskemarren.nl.