Zorggroep en ROC starten leer-werktraject thuiszorg

22-05-2021 LEMMER – Het opleidingstraject is speciaal ontworpen om mensen op te leiden als verzorgende IG in de thuiszorg. Er is plaats voor 23 deelnemers. Door het creëren van de tweejarige opleiding wil een Zorggroep uit Sint Nicolaasga inspelen op de veranderende zorgvraag in de nabije toekomst. Het aantal ouderen blijft stijgen en langer thuis wonen. De ouderenzorgorganisatie speelt hier proactief op in om goede zorg in de toekomst te waarborgen en hier zelf medewerkers voor op te leiden.

Zij-instromers en doorstromers
De zorggroep richt zich op mensen die een carrière-switch naar de zorg overwegen of willen doorstromen vanuit een vooropleiding. Voor mensen die een vooropleiding hebben gevolgd zijn er mogelijkheden om versneld opgeleid te worden. De deelnemers krijgen een arbeidscontract voor twee jaar met baangarantie. 

Veranderende zorgvraag
De opleiding sluit aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij en binnen de zorggroep. Doordat mensen langer thuis blijven wonen neemt de vraag naar het totaalpakket aan zorg toe. De zorggroep kan in samenwerking met haar woonzorgcentra het Volledig Pakket Thuis bieden. Hierdoor kunnen ouderen die zelfstandig wonen in de buurt van een woonzorgcentra gebruik maken van het zorg- en welzijnspakket zoals die ook in een woonzorgcentrum wordt geboden. Het opleiden van 23 verzorgenden IG draagt bij om aan de toename van die specifieke zorgvraag te blijven voldoen.

Meer informatie staat nu online op www.hofenhiem.nl.