Wat vindt de mienskip van fietsen in Fryslân?

​09-03-2021 LEMMER – Hoe vaak fietst u per week? Wat vindt u dat beter kan? En wat is er al goed? De provincie Fryslân werkt dit jaar aan een nieuw fietsbeleid. Om inzicht te krijgen in wat de mienskip vindt van fietsen in de provincie, is de Friese Fietsenquête van start gegaan.

De Friese Fietsenquête bestaat uit vragen over het dagelijks fietsgebruik. Wanneer fietst men wel, wanneer niet en waar zijn er verbeterpunten? En welke ontwerpen van fietspaden worden als prettig ervaren? Op basis van deze gegevens krijgt de provincie inzicht in de beleving onder fietsers. “Wie anders dan de dagelijks gebruikers van de fietsinfrastructuur in Fryslân kunnen beter zeggen wat goed is en wat beter kan?”, aldus gedeputeerde Sander de Rouwe.

Fryslân Fytslân
Fryslân Fytslân is het huidige fietsbeleid en gemaakt in 2005. In die tijd is veel veranderd, denk bijvoorbeeld aan de opkomst van elektrische fietsen. Daarom is Fryslân Fytslân toe aan vernieuwing. Provinciale Staten gaven oktober 2020 het startsein om hiermee te beginnen. Het nieuwe beleid moet toekomstbestendig worden, waarbij de mening van de mienskip een belangrijke factor is. De enquête is hier te vinden via onderstaande link.

Fietsonderzoek