Webcams minder scherp afgesteld

31-07-2021 LEMMER – Stichting Oud Lemmer heeft zich genoodzaakt gezien – vanuit de AVG (Privacy) regelgeving – om de beelden van de twee webcams zodanig minder scherp in te stellen dat personen onherkenbaar in beeld worden gebracht. Deze maatregelen zijn getroffen naar aanleiding van een uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) d.d. 9 juli 2021.

De AP is een onderzoek gestart naar aanleiding van twee klachten van burgers over de webcams in verhouding tot hun privacy.  De Stichting heeft naar aanleiding van die klachten maatregelen getroffen.  De AP heeft in haar uitspraak geoordeeld dat de getroffen maatregelen (bestaand uit het blurren van delen van de beelden) onvoldoende waren. Ook is door de AP een boete opgelegd. Met de nieuwe maatregelen geeft de Stichting naar haar mening passend uitvoering aan de uitspraak van de AP.

 De Stichting betreurt dat een enkele klacht heeft geleid tot de huidige maatregelen.
We bestuderen de uitspraak en zullen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de livebeelden weer te verbetern en volledig te maken. ‘Voor velen van u, waren de beelden juist van toegevoegde waarde’, aldus het bestuur van Stichting Oud Lemmer.