Iets meer koeien in Nederlandse melkveestapel krijgen weidegang

31-07-2021 LEMMER – Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op basis van de jaarlijkse gecombineerde opgave nieuwe cijfers naar buiten gebracht over het toepassen van weidegang in de Nederlandse melkveehouderij. Het aandeel koeien in de Nederlandse melkveestapel dat geen weidegang krijgt is iets afgenomen.

Op 18% van de melkveebedrijven was in 2020 geen sprake van weidegang. Dat aandeel is gelijk aan 2019. Het aandeel koeien in de Nederlandse melkveestapel dat geen weidegang kreeg was vorig jaar 26%. Dat aandeel is licht gedaald. In 2019 ging het om 27% van de koeien. 

Bij 48% van alle koeien lag het aantal uren weidegang in 2020 tussen de 720 en 1440 uur. en per jaar in de wei. Voor 3% van koeien was het minder dan 720 uur, 13% van de koeien kreeg tussen de 1440 en 2160 uur weidegang en voor 10% van de koeien was het meer dan 2160 uur.

Landelijk wordt van de koeien op bedrijven met tot 50 GVE 93% beweid, voor bedrijven van 50 tot 100 GVE is dat 88%, op bedrijven met 100 tot 200 GVE krijgt  77% van de koeien weidegang en voor de koeien bij bedrijven met 200 GVE of meer is dat aandeel 56%.