Webinar Sociale Benadering Dementie zeer succesvol

31-10-2020 LEMMER – In het kader van het 10-jarige bestaan van Hof en Hiem Thuiszorg organiseerde Zorggroep Hof en Hiem op 27 oktober een webinar met het thema Sociale Benadering Dementie. De digitale bijeenkomst werd bijgewoond door meer dan 100 deelnemers.

Leefwereld mensen met dementie
Bij de Sociale Benadering Dementie wordt de leefwereld van mensen met dementie als uitgangspunt genomen; wat kan iemand met dementie wel? En hoe kan hij of zij nog meedoen in de maatschappij?  

Dementie achter de voordeur
Zorggroep Hof en Hiem investeert veel in de Sociale Benadering. Zowel in de woonzorgcentra, kleinschalig wonen als in de thuiszorg worden medewerkers geschoold op dit gebied. Thuiszorgmedewerkers volgen op dit moment de e-learning Dementie achter de Voordeur van Gerke de Boer, auteur en opleider op het gebied van dementie. Bijzonder aan deze e-learning is dat er ook drie modules zijn voor mantelzorgers van de cliënt. Met de modules en de webinar wil Zorggroep Hof en Hiem verkennen om in samenwerking met de regio de cliënten met dementie zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Vertaling naar de praktijk
Niels van de Berg, wijkverpleegkundige bij Hof en Hiem en een van de deelnemers aan de webinar, vond het erg interessant om met een grote groep in gesprek te gaan op deze interactieve wijze. “Het is een grote uitdaging die ons als maatschappij te wachten staat. Na de webinar kreeg ik al snel mails van andere disciplines om met elkaar in gesprek te gaan, hoe we dit op dorpsniveau aan kunnen vliegen.” De bevindingen in deze webinar krijgen daarom ook zeker een plek in het vervolg van de Sociale Benadering. De webinar werd onder andere gevolgd door andere collega-zorgaanbieders, een wethouder van de gemeente De Fryske Marren, welzijnsorganisaties, medewerkers van Hof en Hiem en behandelaars.

Zorggroep Hof en Hiem
Zorggroep Hof en Hiem is een organisatie met vier woonzorglocaties, vier kleinschalig wonen locaties en thuiszorg in de Parkflat in Sneek en de regio’s Balk, Lemmer, Joure en Sint Nicolaasga.