Bekendmakingen week 44 (2020)

31-10-2020 LEMMER – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

29-10-2020 – Vastgesteld Bestemmingsplan Reparatieplan bestemmingsplan Goingarijp 2020, gemeente De Fryske Marren

29-10-2020 – Op ‘e Golfbaan te Balk: verleende vergunning realiseren van een vrijstaande woning (OV 20200350)

28-10-2020 – Utbuorren 17 Terherne: aanvraag vergunning legaliseren van een schuur, haven en een botenverhuur (OV 20190501/4622899)

28-10-2020 – Wulp 15 te Lemmer: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20200573)

28-10-2020 – Scharsterlaan 29 te Boornzwaag: verleende vergunning bouwen van een aanbouw aan de recreatiewoning (OV 20200583)

28-10-2020 – Prinsessekade te Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen van een akenbank (OV 20200596)

28-10-2020 – Menno van Coehoornweg 15 te Wijckel: verleende vergunning uitbreiden van de woning en herbouwen van het bijgebouw (OV 20200490)

28-10-2020 – Bantegaplein te Lemmer: Bekendmaking spoedeisende bestuursdwang

28-10-2020 – t Bjirkenbosk 8 te Balk: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20200601)

28-10-2020 – Blaauwhoflaan te Joure: aanvraag vergunning realiseren van een kleinschalige woonvorm voor dementerende ouderen (OV 20200598)

28-10-2020 – Wijzigingsplan Gaestdyk 21 – Tjerkgaast

28-10-2020 – Agenda raadsvergadering

28-10-2020 – Meerweg 1 a te Rohel: verleende vergunning verbinden van de 2 gebouwen door een stalen constructie (OV 20200476)

28-10-2020 – Fjildwei 29 te Akmarijp: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20200473/5332237)

28-10-2020 – Wijzigingsplan Gaestdyk 21 – Tjerkgaast

28-10-2020 – Hielkemastrjitte 17 te Balk: aanvraag vergunning plaatsen van een overkapping (OV 20200591)

28-10-2020 – t Hôf 11 te Goingarijp: aanvraag vergunning verbouwen van de woning (OV 20200482)

28-10-2020 – Recreatieplan Het Eyland te Langweer (Kadastrale aanduiding: LWR02/O/661): verleende vergunning bouwen van een recreatiewoningen (OV 20200543)

28-10-2020 – Kerkpad 7 te Haskerhorne: aanvraag vergunning planologisch mogelijk maken van een tweede woning in de woonboerderij op dit perceel ter inzage (OV20200295/5193097)

28-10-2020 – Jachthaven Lemsterpoort te Sloten (Kadastrale aanduiding: STN03/C/225): verleende vergunning plaatsen van 4 bergingen (OV 20200499)

28-10-2020 – Markant 74 te Balk: verleende vergunning plaatsen van 2 nieuwe dakkapellen op het bestaande linker en rechter zijdakvlak (OV 20200534)

28-10-2020 – Kerkpad 7 te Haskerhorne: aanvraag vergunning planologisch mogelijk maken van een tweede woning in de woonboerderij op dit perceel ter inzage (OV20200295/5193097)

28-10-2020 – Omloop 7 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning uitbreiden van de woning (OV 20200556)

28-10-2020 – Kortestreek te Lemmer: aanvraag vergunning legalisatie plaatsen akenbank (OV 20200595)

28-10-2020 – Utbuorren 17 Terherne: aanvraag vergunning legaliseren van een schuur, haven en een botenverhuur (OV 20190501/4622899)

28-10-2020 – Bouwen 26 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning verlengen van de vergunning voor drie tijdelijke zorgwoningen (OV 20200600)

28-10-2020 – Bloksleat 8 te Broek: aanvraag vergunning realiseren van 6 recreatiewoningen (OV 20200599)

28-10-2020 – Meenscharweg tussen Joure en Vegelinsoord: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning vervangen van drie bruggen (OV 20200472/5407249)

28-10-2020 – Schans 40 te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (OV 20200385/5300711)

28-10-2020 – De Fryske Marren – Aanwijzing algemene gehandicaptenparkeerplaats aan de Aldewei te Oudega (parkeerplaatsen bij de Johannes de Doperkerk) – Oudega

27-10-2020 – Aanwijzing algemene gehandicaptenparkeerplaats aan de Aldewei te Oudega (parkeerplaatsen bij de Johannes de Doperkerk)

27-10-2020 – RECTIFICATIE adres, Bramerstraat 32 te Idskenhuizen: verleende terrasvergunning (TV 20200011)

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.