Weinig affiniteit met 2e kamer verkiezingen in Provincie

10-03-2021 LEMMER – Uit onderzoek blijkt dat de 2e kamer verkiezingen voor de meeste Friezen een ver van mijn bed show is. Dit blijkt uit onderzoek van het bedrijf Kien onderzoek. Wat in Friesland speelt en voor de Friezen belangrijk is speelt niet in Den Haag. De provincie voelt zich dan ook niet vertegenwoordigd binnen de landelijke politiek. Zo komen onderwerpen die lokaal of regionaal van belang zijn niet of nauwelijks aan bod. Minder dan 20 procent voelt zich dan ook vertegenwoordigd vinnen de 2e kamer.

70 procent van de ondervraagden heeft aangegeven geen vertrouwen in de landelijk politiek te hebben. De Provincie Friesland zou vooral makkelijk zijn voor zonnecellen en windmolen parken. Daarbij zijn er enkelingen die vinden dat Friezen zich niet genoeg laten horen binnen de politiek. Daarnaast zijn kandidaten uit de provincie niet of nauwelijks bekend bij de kiezers.