Weinig animo voor bijeenkomst AZC Balk

09-10-2021 BALK – Afgelopen donderdag konden belangstellenden meepraten over het voorstel om het AZC in Balk twee jaar langer open te houden. Officieel zou het AZC 1 oktober jongstleden gesloten worden, echter heeft het COA de gemeente verzocht de locatie open te houden in verband met het toenemende aantal vluchtelingen.

Niet ieder van de vijftien gekomen geïnteresseerden waren te spreken over het voorstel van het College. Er is over het algemeen begrip voor de situatie voor de vluchtelingen echter wordt er ook gerefereerd aan de afspraken die er zijn gemaakt met het COA. Voor zover bekend werd er tijdens de bijeenkomst niet gesproken over het besluit wat eerder in Mei van dit jaar was genomen door de gemeenteraad om het AZC te sluiten. ‘Het lijkt erop dat onder druk van de Provincie en de Overheid het eerdere besluit getracht wordt terug te draaien’.

Burgemeester Veenstra was zelf niet negatief over het verloop van de avond. Volgens hem mag het COA de locatie nog steeds gebruiken zolang de gemeenteraad er nog geen definitief besluit over heeft genomen.

Volgens de advocaat van de buren is dit zeker niet het geval. Per 1 oktober staat het AZC illegaal op de plek aan de Wikelerdyk. De gemeente heeft samen met het COA 6 weken de tijd gekregen om in hoger beroep tegen de uitspraak te gaan. De kans dat de gemeente dit zal winnen wordt echter klein geacht. Er is geen noodzaak gebleken dat het AZC op de huidige plaats moet staan omdat er ook andere geschikte locaties zouden zijn. Tevens zijn er destijds harde beloften gedaan aan de buurt over de duur van het bestaan van het AZC.