Wetswijziging ter invoering van de Alcoholmeter

21-02-2021 LEMMER – Het kabinet heeft aangekondigd de Alcoholmeter landelijk in te willen voeren in gevallen waarin het alcoholverbod als bijzondere voorwaarde is opgelegd (Kamerstukken II 2019/20, 27565, nr. 175).

Maar liefst 26% tot 43% van het geweld in Nederland is gerelateerd aan alcohol. Het opleggen van een alcoholverbod draagt daarom bij aan een veiligere samenleving. Met de introductie van de Alcoholmeter wordt het mogelijk voortdurend toezicht te houden op het alcoholgebruik van personen met een alcoholverbod. Dit gebeurt via een enkelband die het zweet test. Dit kan in plaats komen van de huidige onderzoeken aan bloed en urine.

Om een en ander te realiseren zal het Wetboek van Strafrecht aangepast moeten worden. Daartoe is nu een wetsvoorstel geformuleerd, dat de benodigde wettelijke grondslag biedt. Een concept van dat wetsvoorstel is nu ter consultatie voorgelegd. Iedereen kan er tot 27 april 2021 op reageren.