Woningbouw op maat in kleine kernen

21-04-2021 LEMMER – De gemeente wil initiatieven voor woningbouw in de kleine kernen beter gaan ondersteunen. Daarmee moet nieuwbouw in deze kernen mogelijk worden als daar concreet en bewezen vraag naar is. Het college heeft daarvoor de aanpak Built to order vastgesteld, een uitwerking van een doelstelling uit de woonvisie.

Concrete vraag bedienen
De naam van de aanpak zegt het al. De belangrijkste voorwaarde is dat er concrete vraag is naar woningen voordat er plannen gemaakt worden en inzet van de gemeente gevraagd wordt.  Op die manier willen we lange trajecten van planvorming die uiteindelijk op niets uitdraaien voorkomen. Kan een initiatiefnemer aantonen dat er concreet belangstelling is, dan zal de gemeente een ondersteunende rol bieden bij de ontwikkeling van de woningbouw.

In dat proces doet de gemeente eerst een quick-scan op de ruimtelijke inpasbaarheid en tevens wordt van de initiatiefnemers onder meer gevraagd of hun woonwens ook financieel haalbaar is.

De initiatiefnemer moet op zijn beurt zorgen voor professionele begeleiding van het proces van planvorming. Een andere belangrijke voorwaarde is dat er grond beschikbaar moet zijn voor het initiatief, particulier of gemeentelijk. Bij grond van de gemeente telt wel deze open en transparant verkocht wordt.

Aanpak wordt uitgewerkt
De aanpak Built to order wordt de komende tijd verder uitgewerkt in handige hulpmiddelen voor initiatiefnemers zoals checklists, informatie op de gemeentelijke website en ander informatiemateriaal. Heeft u nu al een concreet plan met concrete belangstelling? Dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.