Zes subsidies voor nieuwe vleeskalverstalsystemen toegekend

De subsidieregeling voor brongerichte verduurzaming van stallen is vanaf woensdag 24 februari voor de tweede keer opengesteld. Bij de eerste openstellingsronde in 2020 zijn in de vleesklaversector 6 aanvragen voor subsidie voor nieuwe stalsystemen toegewezen. In totaal is er voor 6 miljoen euro subsidie aangevraagd waarvan 5 miljoen euro is toegekend.

Bij de toegekende aanvragen gaat het onder andere om een urinedoorlatende mestband waarbij de urine snel wordt afgevoerd. Ook verschillende aanvragen waarbij met een mestschuif wordt gewerkt zijn toegekend. De mestschuif werkt in combinatie met systemen voor naspoelen, verneveling of koelen. Verder is subsidie toegewezen voor een systeem waarbij de mestkelders regelmatig wordt gespoeld met ammoniakarme vloeistof.

De tweede openstelling van de regeling loopt van 24 februari tot en met 4 mei. In totaal is er er 25 miljoen euro beschikbaar, waarvan 2 miljoen euro voor de kalverhouderij. Innovaties die in aanmerking komen voor subsidie moeten de emissie van ammoniak, methaan, geur of  fijnstof bij de bron aanpakken. Het subsidiepercentage is 60% op alle investeringen die samenhangen met emissiebeperking en mestopslag.